Aprilväder

Nu börjar träd och buskars blad att slå ut. Naturens färg övergår succesivt till grön. Det känns konstigt att landskapet för bara en och en halv vecka sedan var helt vitt av snö. Då åkte jag till ett alkärr där jag visserligen fotograferat många gånger förr men inte när det legat så fin snö på alla grenar.

Jag försökte använda liggande grenar i kärret som huvudmotiv. Den vita snön på grenarna mot en mörkgrå vattenyta gjorde att grenarna blev tydliga och kunde fungera som huvudmotiv med snötyngda buskar i bakgrunden. 

Vattensamling och snötyngda grenar.
Vattensamling och snötyngda grenar.
Vattensamling och snötyngda grenar.
Vattensamling och snötyngda grenar.

I bilden nedan ville jag ta en bild med trädet som bildade en halvcirkel i bakgrunden. Den liggande stammen får leda blicken mot det böjda trädet.

Vattensamling och snötyngda grenar.

Även i nästa bild valde jag ett böjt träd som ett viktigt element i bilden. Det ramar in grenarna närmast kameran och håller ihop motivet.

Vattensamling och snötyngda grenar.

Här utgör grenarnas mönster hela motivet.

Vattensamling och snötyngda grenar.

I de tre sista bilderna finns inget tydligt huvudmotiv. Det är mer en fråga om en förgrund i form av ett mönster. Grenar och träd utgör bakgrunden.

Vattensamling och snötyngda grenar.
Vattensamling och snötyngda grenar.
Vattensamling och snötyngda grenar.

På sista bilden har solen börjat belysa motivet. Snart sken solen från en knallbå himmel och skapade ett vykortslikt landskap. Jag fortsatte givetvis fotograferandet tills ljuset blev alldeles för starkt och snön började drösa ner fån grenarna.

PAng Foto Menu