Orörd gammal skog

Det finns idag så få orörda skogar i södra och mellersta Sverige att de flesta människor aldrig får uppleva en riktigt gammal skog. Till och med i så kallade skogsnaturreservat förvaltar länsstyrelser och stiftelser skogen istället för att skydda den. Dessa organisationer anlägger vägar, bygger parkeringsplatser, sätter upp informationskyltar, hugger ned träd och drar vandringsleder med fula ledmarkeringar samt spänger. Det rörliga friluftslivet verkar alltid gå före en orörd skog och naturligtvis ser dessa organisationer till att utveckla sin egen verksamhet för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag känner tyvärr inte till någon skog som har klarat sig undan förvaltarnas motorsågar. Min önskan är att organisationer som har ett intresse av att skydda orörda områden istället för att förvalta dem fick ta över ansvaret.

Här kommer några bilder som visar exempel på hur det kan se ut i en gammal skog. Denna skog finns i Halland och är förvaltad (förstörd) men det syns inte i mina bilder. I en gammal skog är det oftast ganska rörigt. Det ligger en mängd omkullfallna träd kors och tvärs på marken. Dessa är ofta övervuxna med lavar och vackra gröna mossor. Skogen består av en otroligt vacker röra av unga och mycket gamla träd. En stor mängd olika växter och svampar trivs här.

skallrah_pangfoto_se_U7A7063

De två översta bilderna visar mitt favoritträd, en gran, från två olika håll. Stammen som växer rakt upp är död och det är bara den kraftiga grenen vilken växer ut från stammen, nära marken, som fortfarande lever.

skallrah_pangfoto_se_U7A7193

En gång visade jag en gammal skog för en familj med två barn. Jag berättade om den gamla skogen och försökte få dem att förstå hur speciell den var. När vi var på väg ut ur skogen hör jag sonen i familjen säga till sin pappa ”- Pappa, om de hade tagit bort alla omkullfallna träd, då hade det kunnat vara fint här.” Då kände jag mig lite misslyckad.

skallrah_pangfoto_se_U7A7185

Jag föredrar att fotografera en skog när det är mulet, regnar eller efter solens nedgång. Då är ljuset jämnt vilket underlättar väsentligt.

skallrah_pangfoto_se_U7A7168

Regnet föll vid tillfället när dessa bilder togs. En stor fördel med regn är att grönt får en extra fin och mättad färg då. Jag skyddade kameran med en plastpåse och använde en normalzoom för att slippa byta optik.

skallrah_pangfoto_se_U7A7163

Som ett exempel visar jag med en bild nedan hur det ser ut i mer än 99% av Hallands skogar. Kalhygge, tätskog (vilket inte syns i denna bild) och raka välordnade stammar.

hygge_granskog_pangfoto_se_U7A4083

PAng Foto Menu