Sjön Åsnen, del I

agnas_pangfoto_se_U7A0408

bjurkarr_pangfoto_se_U7A0270

Jag är nyss hemkommen från tre dagars fotoresa till ett område runt sjön Åsnen i Småland. Där finns ett antal naturreservat som heter Bjurkärr, Agnäs, Torne bokskog, Hunshult, Toftåsa myr och Hackekvarn. Förutom naturreservaten är Åsnen en mycket vacker samt variationsrik sjö med många öar, uddar och vikar.
Bjurkärr tycker jag är mest intressant med sin ovanligt gamla bokskog med inslag av mycket högstammiga ekar. Bilden på det döda omkullfallna bokträdet är fotograferad där. Tyvärr slår Länsstyrelsen världsrekord i informationskyltar vilket förtar en del av naturupplevelsen, men det är klart att Länsstyrelsen måste skapa arbetstillfällen för att utveckla sin verksamhet och då väger inte en orörd gammal bokskog särskilt tungt. I reservatets föreskrifter kan man bland annat läsa ”Det är förbjudet att sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller motsvarande” . I Bjurkärr har man tyvärr möjlighet att beskåda naturvanvårdens falska dubbelmoral. Var man än går är det nära till anlagda stigar och bänkar. Det är svårt att hitta någon plats varifrån man inte ser någon skylt eller färgmarkerat träd. Länsstyrelsens naturvanvårdare har lyckats med att delvis förstöra den finaste skogen vid Åsnen genom att skapa ett friluftsområde där.
I de flesta av reservaten finner man en mängd lavar, svampar och mossor. Bilden överst är från Agnäs.

PAng Foto Menu